Corona Monitor

Veel contact tussen banken en hun klanten

Sinds het uitbreken van de coronacrisis in maart hebben banken in Nederland in aanvulling op het steunpakket van de overheid inmiddels 166.000 ondernemers en 36.000 consumenten financieel meer lucht gegeven. Met het uitstel van aflossingen en het verstrekken van leningen of meer kredietruimte aan bedrijven is in totaal inmiddels 28 miljard euro gemoeid.

Corona Monitor

De Corona Monitor verschaft inzicht in de vraag naar liquiditeit door ondernemingen en de mate waarin banken daarin voorzien. Banken maken hiervoor deels gebruik van verschillende garantieregelingen.

Regeling halfjaar uitstel van aflossingen

Inmiddels hebben ongeveer 129.000 klanten uitstel van aflossing gekregen. Hier is een totaalbedrag van 3 miljard mee gemoeid.

 

 

Leningen en kredietruimte

 

Op 27 oktober hadden 31.400 bedrijven een lening of extra kredietruimte gekregen, voor in totaal 23,2 miljard euro.

Het aantal bedrijven dat een lening heeft gekregen met een overheidsgarantie is ongeveer 6.200.

Het merendeel van de bedrijven maakt gebruik van de BMKB-C regeling, ongeveer 74%. Ongeveer 4% maakt gebruikt van de borgstelling speciaal voor de landbouw (BL-C), ruim 1% van de bedrijven hebben een lening via de GO-C regeling verkregen en ruim 21 procent een lening via de nieuwe KKC-regeling.

 

 

Betaalpauze voor consumenten

Tot nu toe hebben circa 24.000 consumenten een betaalpauze ontvangen van banken voor de aflossing van hun hypotheek. Dat betreft in de meeste gevallen een betaalpauze van één tot en met drie maanden. Voor 12.000 huishoudens geldt hetzelfde ten aanzien van een lopende consumptieve lening.

Reageren