Corona Monitor

Veel contact tussen banken en hun klanten

Sinds het uitbreken van de coronacrisis in maart hebben banken in Nederland in aanvulling op het steunpakket van de overheid inmiddels bijna 158.000 ondernemers en 32.400 consumenten financieel meer lucht gegeven. Met het uitstel van aflossingen en het verstrekken van leningen of meer kredietruimte aan bedrijven is in totaal inmiddels ruim 22 miljard euro gemoeid (vier weken geleden nog bijna 19 miljard).

Corona Monitor

De Corona Monitor verschaft inzicht in de vraag naar liquiditeit door ondernemingen en de mate waarin banken daarin voorzien. Banken maken hiervoor deels gebruik van verschillende garantieregelingen.

Regeling halfjaar uitstel van aflossingen

De banken hebben via de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) in gezamenlijkheid afgesproken om generiek uitstel te verlenen van aflossingen op uitstaande financieringen tot een totaalbedrag van € 2,5 miljoen per klant. Inmiddels hebben ongeveer 129.000 klanten uitstel van aflossing gekregen. Hier is een totaalbedrag van 3 miljard mee gemoeid.

 

 

Leningen en kredietruimte

 

Op 7 augustus hadden 24.000 bedrijven een lening of extra kredietruimte gekregen, voor in totaal 17,4 miljard euro.

Het aantal bedrijven dat een lening heeft gekregen met een overheidsgarantie is ruim 5.500.

Het merendeel van de bedrijven maakt gebruik van de BMKB-C regeling, ongeveer 78%. Ongeveer 4% maakt gebruikt van de borgstelling speciaal voor de landbouw (BL-C), 1% van de bedrijven hebben een lening via de GO-C regeling verkregen en ruim 16 procent een lening via de nieuwe KKC-regeling.

 

 

Betaalpauze voor consumenten

Tot nu toe hebben circa 20.000 consumenten een betaalpauze ontvangen van banken voor de aflossing van hun hypotheek. Dat betreft in de meeste gevallen een betaalpauze van één tot en met drie maanden. Voor 12.400 huishoudens geldt hetzelfde ten aanzien van een lopende consumptieve lening.

Reageren