Bank in beeld

Bankinbeeld.nl is een website van de Nederlandse Vereniging van Banken. Op deze website vindt u een overzicht van de actuele feiten en cijfers over de bankensector naar de diverse thema’s waar de vereniging zich mee bezighoudt. 

 

Uitgelicht
Deze monitor geeft inzicht in de bancaire financieringen aan ondernemers en consumenten. De cijfers op deze pagina zijn voortdurend in ontwikkeling.
vermogensopbouw

Vermogensopbouw

Het opbouwen van vermogen wordt steeds belangrijker voor Nederlandse huishoudens, omdat voor zaken als het kopen van het huis of het bekostigen van een studie steeds meer eigen geld ingelegd moet worden. Ook op het gebied van pensioenvoorzieningen is het belangrijk dat consumenten voldoende vermogen opbouwen.
Veiligheid

Veiligheid

Banken werken intensief samen met elkaar en de overheid op het gebied van veiligheid. Het aantal incidenten en schade neemt af, maar banken blijven alert.
werkgeverschap

Werkgeverschap

De bankensector was in 2018 een werkgever voor ruim 65.000 werknemers in Nederland zowel full- als parttime. Iets meer dan de helft van de medewerkers is man en 45,4% is vrouw.
Wonen

Wonen

Nederland telt 7,7 miljoen woningen. Hiervan zijn er 4,3 miljoen (56%) in handen van particulieren als koopwoning. 81% hiervan is (deels) gefinancieerd met een hypothecaire lening. In Nederland zijn er 3,27 miljoen huishoudens met een hypotheek.
Kredietverlening1

Kredietverlening

Banken hebben een belangrijk aandeel in de financiering van Nederlandse bedrijven. Kredietverlening is een kerntaak van banken. Voor het mkb zijn banken verreweg de grootste externe financieringsbron.
Kredietverlening

Betalingsverkeer

Een stabiel financieel stelsel is sterk afhankelijk van een efficiënt, veilig en betrouwbaar betalingsverkeer. Het grote aantal betrokken partijen, de hoge kwaliteitseisen en de vele transacties maken het betalingsverkeer tot een complex geheel.
Financiële soliditeit

Financiële soliditeit

Afgelopen 10 jaar is gewerkt aan versterking van het weerstandsvermogen van banken. Buffers zijn versterkt, het risicomanagement is verbeterd en er is meer aandacht gekomen voor liquiditeit binnen banken.