Bank in beeld

Bankinbeeld.nl is een website van de Nederlandse Vereniging van Banken. Op deze website vindt u een overzicht van de actuele feiten en cijfers over de bankensector naar de diverse thema’s waar de vereniging zich mee bezighoudt. 

 

Uitgelicht
De bankensector was in 2017 een werkgever voor bijna 70.000 werknemers in Nederland zowel full- als parttime. Iets meer dan de helft van de medewerkers is man en 45,4% is vrouw.
Nederland telt 7,7 miljoen woningen. Hiervan zijn er 4,3 miljoen (56%) in handen van particulieren als koopwoning. 81% hiervan is (deels) gefinancieerd met een hypothecaire lening.
Banken hebben een belangrijk aandeel in de financiering van Nederlandse bedrijven. Kredietverlening is een kerntaak van banken. Voor het mkb zijn banken verreweg de grootste externe financieringsbron.
Banken werken intensief samen met elkaar en de overheid op het gebied van veiligheid. Het aantal incidenten en schade neemt af, maar banken blijven alert.
Een stabiel financieel stelsel is sterk afhankelijk van een efficiënt, veilig en betrouwbaar betalingsverkeer. Het grote aantal betrokken partijen, de hoge kwaliteitseisen en de vele transacties maken het betalingsverkeer tot een complex geheel.
Afgelopen 10 jaar is gewerkt aan versterking van het weerstandsvermogen van banken. Buffers zijn versterkt, het risicomanagement is verbeterd en er is meer aandacht gekomen voor liquiditeit binnen banken.