Vermogensopbouw

Belegd vermogen naar sector

Belegd vermogen naar sector. De pensioenfondsen zijn goed voor driekwart van het uitstaande vermogen.

vermogensopbouw

Vermogensopbouw

Het opbouwen van vermogen wordt steeds belangrijker voor Nederlandse huishoudens, omdat voor zaken als het kopen van het huis of het bekostigen van een studie steeds meer eigen geld ingelegd moet worden. Ook op het gebied van pensioenvoorzieningen is het belangrijk dat consumenten (bijvoorbeeld de steeds groter wordende groep zzp’ers) voldoende vermogen opbouwen. Het opbouwen van vermogen kan bijvoorbeeld door te sparen of te beleggen. De laatste optie is, zeker op lange termijn en gezien de lage rentestanden, een interessant alternatief voor spaarvermogen dat niet dient als financiële buffer.

Aantal beleggingsinstellingen naar fondstype

Er zijn er meer dan 1700 beleggingsinstellingen in Nederland. Dit zijn zowel onder toezicht staande als niet onder toezicht staande instellingen.
Het grootste aandeel nemen de beleggingsinstellingen met vastgoedfondsen in (27,2% van het totaal).

Spaargelden van huishoudens

Het totaal aan spaargeld in Nederland is gestegen tot boven de 400 miljard euro. Mede als gevolg van de coronacrisis hielden huishoudens de hand op de knip, en spaarden ze meer.

Totale spaargeld onderverdeeld

Het spaargeld kan onderverdeeld worden naar deposito’s met een vaste looptijd en deposito’s met een opzegtermijn. De meeste spaarsaldi bestaan uit deposito’s met een opzegtermijn.

Reageren