Wonen

Totale hypotheekschuld en bancaire hypotheekschuld

De totale hypotheekschuld is afgelopen jaar opgelopen tot net boven de 750 miljard euro. Sinds 2010 is de totale hypotheekschuld met ongeveer 16 procent gestegen. Dat is voornamelijk het gevolg van een groei bij niet-bancaire aanbieders. Ten opzichte van 2010 groeide de (nominale) hypotheekschuld bij banken slechts met 2,3 procent.

 

Bron: CBS en DNB

 

Wonen

Wonen

Nederland telt 7,8 miljoen woningen. Hiervan zijn er 4,5 miljoen koopwoningen al dan niet in handen van particulieren. In Nederland heeft ongeveer 70% van de huishoudens een eigen woning. Bijna 61% van de huishoudens heeft een hypotheek op hun eigen woning.

Marktaandeel banken in totale hypotheekschuld

Na een jarenlange daling van het marktaandeel van banken in de totale hypotheekschuld, steeg deze in het vierde kwartaal van 2019 en kwam uit op 73%. In 2021 daalde dit percentage naar 70%. Er komen steeds meer nieuwe toetreders op de markt, terwijl banken over de jaren een redelijk stabiele uitstaande hypotheekschuld hebben.

Bron: CBS en DNB

Meest gekozen hypotheekvorm

Sinds 2013 geldt de hypotheekrenteaftrek alleen voor nieuwe hypotheken waarop voor 100 procent wordt afgelost. Sinds dit jaar zien we een groei van de annuïtaire hypotheekvorm. De (gedeeltelijk) aflossingsvrije hypotheek is vooral populair bij oversluiters. Zij behouden bij oversluiten doorgaans het recht op hypotheekrenteaftrek.

Bron: HDN

Gemiddelde LTV

Voor jaar 2020

De prijzen op de woningmarkt stijgen sterk. Toetreding op de woningmarkt wordt voor starters hierdoor moelijker. Sinds 2017 is de hypotheek gemaximeerd op 100 procent van de woningwaarde. Dit maakt dat met name starters (zonder overwaarde) eigen vermogen moet inleggen om een woning te kunnen aankopen.

Bron: HDN

Gemiddelde LTI

Voor jaar 2020

Voor starters zal het eigen vermogen voornamelijk bestaan uit spaarvermogen, terwijl doorstromers hun overwaarde in de woning kunnen inzetten. Dat is een van de redenen waarom doorstromers gemiddeld een lagere lening hebben in verhouding tot hun inkomen (LTI).

Bron: HDN

Hypotheekaanvragen

Zowel de lening ten opzichte van de woningwaarde (via WOZ), als de hypotheekhoogte in relatie tot het inkomen zijn afgelopen jaren gedaald. Er is meer eigen vermogen ingebracht om woningen te kopen en minder mensen hebben zich maximaal gefinancierd. Tegelijkertijd zijn de normen afgelopen jaren strenger geworden. Zo geldt er sinds 2017 een wettelijke LTV-norm van 100%.

Bron: CBS

Standpunt

Banken dragen bij aan een gezonde woningmarkt

Een goed functionerende woningmarkt is een voorwaarde voor een gezonde economie. Met een aandeel van bijna driekwart van het totale uitstaande bedrag aan hypotheekleningen zijn banken de belangrijkste geldverstrekkers op de Nederlandse hypotheekmarkt. Banken hebben hierdoor een maatschappelijke taak om actief bij te dragen aan een gezonde woningmarkt, met verantwoorde kredietverstrekking. De hypotheekmarkt moet ingericht zijn om de woningmarkt goed te laten functioneren, onder voorwaarde dat huishoudens geen onverantwoorde schulden aangaan, dat de financiële continuïteit van geldverstrekkers gewaarborgd is en dat het financiële systeem stabiel is en blijft.

Reageren