Veiligheid

Totale fraude in het betalingsverkeer gedaald

De totale schade door fraude in het betalingsverkeer is afgelopen jaar gedaald van 62,5 miljoen euro in 2021 naar 60,7 miljoen euro in 2022. 

Bron: Nederlandse Vereniging van Banken/ Betaalvereniging Nederland

Veiligheid

Veiligheid

Banken werken intensief samen met elkaar en de overheid op het gebied van veiligheid. Het aantal incidenten en schade neemt af, maar banken blijven alert.

Fraude met internetbankieren gedaald

De schade door phishing bij internetbankieren is gedaald van 10,8 miljoen euro in 2021 naar 3,5 miljoen euro in 2022.

Bron: Nederlandse Vereniging van Banken/ Betaalvereniging Nederland

Totale schade betaalpasfraude gestegen

De schade door fraude met betaalpassen is gestegen van 1,9 miljoen euro in 2021 naar 2,7 miljoen euro in 2022.

Bron: Nederlandse Vereniging van Banken/ Betaalvereniging Nederland

Meldingen transacties

Door banken zijn er 262.991 ongebruikelijke transacties gemeld in 2021. Hiervan zijn er 47.325 als verdachte transactie doorgemeld. In totaal zijn er in 2021 bij de FIU 1,2 miljoen ongebruikelijke transacties gemeld door 1.997 verschillende instellingen. In 2020 waren dit 722.247 meldingen door 1.914 verschillende instellingen. 

Bron: FIU

 

Totaal aantal plofkraken

Het aantal plofkraken in Nederland is de afgelopen jaren enorm gedaald. In 2022 waren dat er nog maar negen. In 2019 lag dat aantal bij de banken nog op 71 plofkraken.

Bron: Nederlandse Vereniging van Banken/ Betaalvereniging Nederland

Overvallen

Sinds het hoogtepunt in 1992 (570 overvallen) is het aantal bankovervallen gestaag gedaald naar 1 in 2017. De maatregelen die banken genomen hebben zijn zo effectief dat bankovervallen praktisch verdwenen zijn. Bovendien neemt het gebruik van contact geld en het aantal bankfilialen steeds meer af. Criminelen zijn zich op andere vormen van criminaliteit gaan richten. Denk hierbij aan plofkraken op geld- en sealbagautomaten en fraude met betalingsverkeer.

 

Extern Verwijzingsregister

Het Extern Verwijzingsregister is een belangrijk preventiemiddel tegen fraude en criminaliteit. Banken en andere financiële instellingen registreren in het register gegevens van consumenten en rechtspersonen die hebben gefraudeerd of op een andere manier een risico vormen voor de financiële sector. Dit waarschuwingssysteem  kunnen banken gebruiken om toekomstige klanten (consumenten en rechtspersonen) of personeelsleden te toetsen op voorkomen in het systeem.
Hiermee wordt misbruik voorkomen en de integriteit van het financiële stelsel versterkt.

 

Standpunt

Criminelen zoeken steeds naar nieuwe wegen om aan geld te komen. Ook na een sterke daling in het vóórkomen van een bepaalde criminaliteitsvorm kunnen de cijfers weer oplopen. Banken blijven daarom alert en werken intensief samen. Met elkaar en met justitie, politie en andere publieke partijen. Alleen zo lukt het om (de schade als gevolg van) criminaliteit terug te dringen.
Reageren